МБАЛ Ботевград

Обявление за предварителна информация за 4 публични състезания.

Обявление за предварителна информация за 4 броя пучблични състезания,подлежащи за обявления от "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

1.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 7 обособени позиции.

2. Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделения в"МБАЛ Ботевград" ЕООД.

3. Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обект, собственост на "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

4. Доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

 

Обявление

Обявление качено на 24-04-2017

Избор ба доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обект, собственост на "МБАЛ Ботевград" ЕООД. 2016 г.

Обща стойност на поръчката 80 000 лева.

Планирана дата на провеждане на търга 09.09.2016 г.

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделение и лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 6 обособени позиции. 2016 г.

Ежегодно, "МБАЛ Ботевград" ЕООД провежда обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти и електрическа енергия с цел правилно разходване на средства и подсигуряване нуждите на болничното заведение.

 

Обща стойност на поръчката 346 100.00 лева.

 

Планирана дата за провеждане на търга 25.08.2016 г.

Обявление

Обявление качено на 31-03-2016

Доставка на лекарствени продукти и консумативи за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 12 обособени позиции. 2016 г.

Ежегодно, "МБАЛ Ботевград" ЕООД провежда обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти и електрическа енергия с цел правилно разходване на средства и подсигуряване нуждите на болничното заведение.

 

Обща стойност на поръчката 199 940.00 лева.

Планирана дата на провеждане на търга 22.07.2016 г.

Обявление

Обявление качено на 31-03-2016

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обект, собственост на "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обект, собственост на "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

Прогнозна стойност без ДДС: 80000. ваалута :BGN.

Планирана дата : 31.08.2015 г.

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 6 обособени позиции.

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделения  и    лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 6 обособени позиции.

Прогнозна стойност без ДДС : 344100. Валута : BGN.

Планирана дата 27.08.2015 г.

Обявление

Обявление качено на 27-03-2015

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 11 обособени позиции.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

Прогнозна стойност  без ДДС: 189140, валута : BGN.

Планирана дата : 22.07.2015 г.

Обявление

Обявление качено на 27-03-2015