МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9044559

Началната дата: 05.08.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 5 обособени позиции.

Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Документация
 • Ппублична покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Доклад - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата: 812421

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2017-0005

  Началната дата: 06.11.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 25 обособени позиции.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Февруари 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Ноември 2017
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Ноември 2017
 • Проекто-договор - Публикувано на: 09 Ноември 2017
 • Съобщение - Публикувано на: 01 Декември 2017
 • Обявление Изпълнител - Публикувано на: 09 Февруари 2018
 • Разяснение по документацията
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 07 Ноември 2017
 • Обявление - Публикувано на: 07 Ноември 2017
 • Спецификация - Публикувано на: 07 Ноември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 19 Декември 2017
 • Сравнителна таблица/Приложение 1 - Публикувано на: 19 Декември 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Декември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение Изпълнител - Публикувано на: 22 Декември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 801127

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2017-0003

  Началната дата: 17.08.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обект: "МБАЛ Ботевград" ЕООД, гр. Ботевград, област Софийска.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Август 2017
 • Проекто-договор - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Разяснение по документацията
 • Решение - Публикувано на: 17 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 17 Август 2017
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Август 2017
 • Съобщение - Публикувано на: 28 Септември 2017
 • Решение Изпълнител - Публикувано на: 03 Октомври 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Октомври 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2017-0001

  Началната дата: 21.07.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  "МБАЛ Ботевград" ЕООД провежда процедура в съответствие с изискванията на ЗОП за закупуване и доставка на хемодиализни апарати.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Септември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Юни 2017
 • Обявление - Публикувано на: 22 Юни 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Септември 2017
 • Разяснение по документацията
 • Документация, спецификации, проекто-договор - Публикувано на: 22 Юни 2017
 • Съобщение - Публикувано на: 24 Юли 2017
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 07 Август 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и Протокол Управител - Публикувано на: 07 Август 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2014-0001

  Началната дата: 28.05.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ДОСТАВКА    НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  Договори и споразумения по ОП
 • СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Май 2014
 • Разяснение по документацията
 • Методика - Публикувано на: 15 Юни 2014
 • Спецификации - Публикувано на: 15 Юни 2014
 • Плащания
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 06 Март 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 30 Март 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛИ - Публикувано на: 22 Юли 2014
 • Вътрешен номер в системата: 800845

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2017-0002

  Началната дата: 16.08.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и стерилни разтвори за нуждите на стационарни отделения в МБАЛ Ботевград ЕООД.

  Документация
 • Решение Изпълнител - Публикувано на: 29 Септември 2017
 • Разяснение по документацията
 • Решение - Публикувано на: 16 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 16 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 16 Август 2017
 • Спецификация - Публикувано на: 16 Август 2017
 • Проекто - договор - Публикувано на: 16 Август 2017
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Август 2017
 • Съобщение - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Септември 2017
 • Протокол - Публикувано на: 29 Септември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение Изпълнител - Публикувано на: 29 Септември 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • КСИ - Публикувано на: 16 Август 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0005

  Началната дата: 29.08.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

  Ежегодно, "МБАЛ Ботевград" ЕООД провежда процедури в съответствие с изискванията на ЗОП за доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения, с цел правилно разходване на средства и осигуряване нуждите на болничните отделения.

  Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 29 Август 2016
 • Решение - Публикувано на: 28 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Спецификация консумативи - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 13 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0004

  Началната дата: 10.08.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на обект: "МБАЛ Ботевград" ЕООД, град Ботевград, област Софийска.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Договор 2 продължение - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Протокол - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2014-0002

  Началната дата: 13.06.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 14 обособени позиции.

  Договори и споразумения по ОП
 • СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ - Публикувано на: 16 Октомври 2014
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Юни 2014
 • Разяснение по документацията
 • Спецификации - Публикувано на: 16 Юни 2014
 • МЕТОДИКА - Публикувано на: 16 Юни 2014
 • Плащания
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 12 Март 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛИ - Публикувано на: 05 Август 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0003

  Началната дата: 08.08.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Поради прекратена процедура от 03.08.2016 г., възложителят е взел решение за откриване на настоящата процедура, с цел правилно разходване на лекарствени продукти и консумативи и осугряване нуждите на болничната структура.

  Настоящата процедура, с вид на поръчката е:

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 08 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позизия 1 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 2 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 3 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 4 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 5 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 6 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 7 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Договор Медирен поз. 4 - Публикувано на: 10 Ноември 2016
 • Договор Софарма, поз. 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2016
 • Съобщение за прекратяване по чл. 193
 • Прекратяване на позиция 7 - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0002

  Началната дата: 13.07.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и стерилни разтвори за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

   

  Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL).www.mbalbotevgrad.com

  Договори и споразумения по ОП
 • договор - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Проекто - договор - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Спецификации лекарства и стерилни разтвори - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 735440

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0001

  Началната дата: 03.06.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 12 обособени позиции.

  Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

  Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Разяснение по документацията
 • Спецификация лекарства - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Документация - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Спецификация медицински изделия - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Спецификация концентрати - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Протокол за прекратяване на процедура - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 28 Юли 2016
 • Обявление за прекратяване на процедура - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0004

  Началната дата: 05.08.2015

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:             

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
  Договори и споразумения по ОП
 • Инфорнация за сключен договор - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Разяснение по документацията
 • Документация - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Решения за промяна
 • Решение - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0003

  Началната дата: 27.07.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на 1 бр. обект, стопанисван от "МБАЛ Ботевград" ЕООД, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата на търговия за елктрическа енергия ( ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП).

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Документация - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 15 Септември 2015
 • Протокол - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Инфорнация за сключен договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0002

  Началната дата: 12.06.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 6 обособени позиции.

  Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Разяснение по документацията
 • Методка за оценка - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 06 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Протокол - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Протокол - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0001

  Началната дата: 28.05.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ДОСТАВКA  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Разяснение по документацията
 • Документация - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Методика за оценяване - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на: 28 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 29 Септември 2015
 • Сключени договори - Публикувано на: 29 Септември 2015