МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2014-0001

Началната дата: 28.05.2014 12:32

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ДОСТАВКА    НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Договори и споразумения по ОП
 • СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Май 2014
 • Разяснение по документацията
 • Методика - Публикувано на: 15 Юни 2014
 • Спецификации - Публикувано на: 15 Юни 2014
 • Плащания
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 06 Март 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 30 Март 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛИ - Публикувано на: 22 Юли 2014