МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2014-0002

Началната дата: 13.06.2014 12:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 14 обособени позиции.

Договори и споразумения по ОП
 • СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ - Публикувано на: 16 Октомври 2014
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Юни 2014
 • Разяснение по документацията
 • Спецификации - Публикувано на: 16 Юни 2014
 • МЕТОДИКА - Публикувано на: 16 Юни 2014
 • Плащания
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 12 Март 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • ПЛАЩАНИЯ - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛИ - Публикувано на: 05 Август 2014