МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0001

Началната дата: 28.05.2015 14:14

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ДОСТАВКA  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

 

Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Разяснение по документацията
 • Документация - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Методика за оценяване - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на: 28 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 29 Септември 2015
 • Сключени договори - Публикувано на: 29 Септември 2015