МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0002

Началната дата: 12.06.2015 14:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 6 обособени позиции.

Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Разяснение по документацията
 • Методка за оценка - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 06 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Протокол - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Протокол - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2015