МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0003

Началната дата: 27.07.2015 12:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на 1 бр. обект, стопанисван от "МБАЛ Ботевград" ЕООД, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата на търговия за елктрическа енергия ( ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация
  • Решение - Публикувано на: 27 Юли 2015
  • Обявление - Публикувано на: 27 Юли 2015
  • Разяснение по документацията
  • Документация - Публикувано на: 27 Юли 2015
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 15 Септември 2015
  • Протокол - Публикувано на: 30 Септември 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение - Публикувано на: 05 Октомври 2015
  • Инфорнация за сключен договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015