МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9044559

Началната дата: 05.08.2015 13:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 5 обособени позиции.

Договори и споразумения по ОП
  • Информация за сключен договор - Публикувано на: 30 Септември 2015
  • Документация
  • Ппублична покана - Публикувано на: 05 Август 2015
  • Покана - Публикувано на: 05 Август 2015
  • Доклад - Публикувано на: 01 Септември 2015