МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0003

Началната дата: 08.08.2016 15:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Поради прекратена процедура от 03.08.2016 г., възложителят е взел решение за откриване на настоящата процедура, с цел правилно разходване на лекарствени продукти и консумативи и осугряване нуждите на болничната структура.

Настоящата процедура, с вид на поръчката е:

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 08 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позизия 1 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 2 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 3 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 4 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 5 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 6 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 7 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Договор Медирен поз. 4 - Публикувано на: 10 Ноември 2016
 • Договор Софарма, поз. 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2016
 • Съобщение за прекратяване по чл. 193
 • Прекратяване на позиция 7 - Публикувано на: 05 Октомври 2016