МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0005

Началната дата: 29.08.2016 14:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

Ежегодно, "МБАЛ Ботевград" ЕООД провежда процедури в съответствие с изискванията на ЗОП за доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения, с цел правилно разходване на средства и осигуряване нуждите на болничните отделения.

Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 29 Август 2016
 • Решение - Публикувано на: 28 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Спецификация консумативи - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 13 Октомври 2016