МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

„Доставка чрез финансов лизинг на един брой фабрично нов и неупотребяван пътнически автомобил /микробус/ 8+1 места за нуждите на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД“

Срок за получаване на офертите: 08/01/2020 , 16:00 ч.

Началната дата: 23.12.2019

Файлове
  • Информация - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
  • Документация - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
  • Образци - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
  • Проект на договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
  • Обява - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
  • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2020 - 13:10
  • Протокол - Публикувано на: 09 Януари 2020 - 13:10
  • Докладна - Публикувано на: 09 Януари 2020 - 13:10
  • Договор - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:41