МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 12.04.2021 14:00

Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


Лекарствени продукти от АТС D "Дерматологични средства", АТС G "Пикочно-полова система и полови хормони", АТС H "Хормонални препарати за системно приложение, с изкл. на полови хормони и инсулини" и АТС J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", обособена позиция 2 по Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021г.      

Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Април 2021 - 14:00
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Април 2021 - 14:00
 • Спецификация - Публикувано на: 12 Април 2021 - 14:00
 • Доклад - Публикувано на: 31 Май 2021 - 15:56
 • Протокол 1 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 15:56
 • Протокол 2 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 15:56
 • Протокол 3 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 15:56
 • Протокол 4 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 15:56
 • Решение - Публикувано на: 31 Май 2021 - 15:56
 • Договор Рамково Споразумение Медекс - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:05
 • Договор рамково споразумение Медофарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:05
 • Договор рамково споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:05
 • Договор Рамково споразумение Дансон - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:05
 • Договор Рамково Споразумение Фаркол - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:05
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:54
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2022 - 11:01
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 12.04.2021 13:50

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система", обособена позиция 1 по Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021г.      

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Април 2021 - 13:51
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Април 2021 - 13:51
 • Спецификация - Публикувано на: 12 Април 2021 - 13:51
 • Доклад - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:00
 • Решение - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:00
 • Протокол 1 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:00
 • Протокол 2 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:00
 • Протокол 3 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:00
 • Протокол 4 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:00
 • Договор Рамково Споразумение Медофарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:08
 • Договор рамково споразумение Дансон - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:08
 • Договор рамково споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:08
 • Договор Рамково споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 05 Август 2021 - 12:28
 • Договор Рамково Споразумение Медекс - Публикувано на: 14 Юли 2021 - 11:19
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:55
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2022 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 12.04.2021 13:46

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" , обособена позиция 2 по Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021г.\

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Април 2021 - 13:46
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Април 2021 - 13:46
 • Спецификация - Публикувано на: 12 Април 2021 - 13:46
 • Доклад - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:04
 • Решение - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:04
 • Протокол 1 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:04
 • Протокол 2 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:04
 • Протокол 3 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:04
 • Протокол 4 - Публикувано на: 31 Май 2021 - 16:04
 • Договор Рамково Споразумение Търговска лига - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:10
 • Договор рамково споразумение Дансон - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:10
 • Договор рамково споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 13 Август 2021 - 11:14
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:56
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 04 Юли 2022 - 12:02
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.03.2021 11:37

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от АТС D "Дерматологични средства", АТС G "Пикочно-полова система и полови хормони", АТС H "Хормонални препарати за системно приложение, с изкл. на полови хормони и инсулини" и АТС J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"


   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:38
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:38
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:38
 • Рамков договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:38
 • Доклад - Публикувано на: 20 Май 2021 - 11:37
 • Решение - Публикувано на: 20 Май 2021 - 11:37
 • Протокол 1 - Публикувано на: 20 Май 2021 - 11:37
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Май 2021 - 11:37
 • Протокол 3 - Публикувано на: 20 Май 2021 - 11:37
 • Договор Рамково Споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 13 Август 2021 - 11:11
 • Договор рамково споразумение Фаркол - Публикувано на: 13 Август 2021 - 11:11
 • Договор рамково споразумение Про Фармация - Публикувано на: 27 Юли 2021 - 11:21
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:52
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 04 Юли 2022 - 11:47
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.03.2021 11:33

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от анатомо-терап. група N “Нервна система”, анатомо-терап. група R “Дихателна система”, анатомо-терап. група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-терап. група S “Сензорни органи”, анатомо-терап. група V “Разни”

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:34
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:34
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:34
 • Рамков договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:34
 • Доклад - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 1 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 3 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 4 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Решение - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Договор рамково споразумение Търговска Лига - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:03
 • Договор рамково споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:03
 • Договор Рамково споразумение Дансон - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:03
 • Договор Рамково Споразумение Фаркол - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:03
 • Договор Рамково Споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 14 Юли 2021 - 15:30
 • Договор Рамково Споразумение Медкес - Публикувано на: 14 Юли 2021 - 15:50
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:54
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2022 - 11:39
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.03.2021 11:30

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от анатомо-терап. група N “Нервна система”, анатомо-терап. група R “Дихателна система”, анатомо-терап. група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-терап. група S “Сензорни органи”, анатомо-терап. група V “Разни”
   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:31
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:31
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:31
 • Рамков договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:31
 • Доклад - Публикувано на: 20 Май 2021 - 12:00
 • Решение - Публикувано на: 20 Май 2021 - 12:00
 • Протокол 1 - Публикувано на: 20 Май 2021 - 12:00
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Май 2021 - 12:00
 • Протокол 3 - Публикувано на: 20 Май 2021 - 12:00
 • Договор Рамково Споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:20
 • Договор рамково споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 14 Юли 2021 - 12:00
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:53
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 04 Юли 2022 - 12:01
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.03.2021 11:26

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система"
   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:27
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:28
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:28
 • Рамков договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:28
 • Доклад - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:37
 • Решение - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:37
 • Протокол 1 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:37
 • Протокол 2 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:37
 • Протокол 3 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:37
 • Протокол 4 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:37
 • Договор рамково споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Договор рамково споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 15:30
 • Договор Рамково споразумение Фаркол - Публикувано на: 13 Август 2021 - 11:15
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:50
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 05 Юли 2022 - 15:37
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.03.2021 11:19

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система"

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:24
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:24
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:24
 • Рамков договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:24
 • Доклад - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Решение - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 1 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 3 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Протокол 4 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:52
 • Договор рамково споразумение Търговска Лига - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Договор рамково споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Договор Рамково споразумение Инбиотех - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Договор Рамково Споразумение Фаркол - Публикувано на: 13 Август 2021 - 11:16
 • Договор Рамково Споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 13 Август 2021 - 11:16
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:51
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 05 Юли 2022 - 15:38
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.03.2021 10:44

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства"

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:16
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:16
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:16
 • Рамков договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 11:17
 • Доклад - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:39
 • Решение - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:39
 • Протокол 1 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:39
 • Протокол 2 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:39
 • Протокол 3 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:39
 • Протокол 4 - Публикувано на: 26 Май 2021 - 15:39
 • Договор рамково споразумение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:10
 • Договор рамково споразумение Софарма Трейдинг - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 15:30
 • Договор Рамково споразумение Фаркол - Публикувано на: 13 Август 2021 - 11:13
 • Договор Рамково Споразумение Медекс - Публикувано на: 24 Август 2021 - 14:30
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 11:51
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 04 Юли 2022 - 11:46