МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0005

Началната дата: 29.08.2016 14:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

Ежегодно, "МБАЛ Ботевград" ЕООД провежда процедури в съответствие с изискванията на ЗОП за доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения, с цел правилно разходване на средства и осигуряване нуждите на болничните отделения.

Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 29 Август 2016
 • Решение - Публикувано на: 28 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Спецификация консумативи - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 13 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0004

  Началната дата: 10.08.2016 12:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на обект: "МБАЛ Ботевград" ЕООД, град Ботевград, област Софийска.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Договор 2 продължение - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Протокол - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0003

  Началната дата: 08.08.2016 15:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Поради прекратена процедура от 03.08.2016 г., възложителят е взел решение за откриване на настоящата процедура, с цел правилно разходване на лекарствени продукти и консумативи и осугряване нуждите на болничната структура.

  Настоящата процедура, с вид на поръчката е:

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 08 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позизия 1 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 2 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 3 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 4 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 5 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 6 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Спецификация. Позиция 7 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Договор Медирен поз. 4 - Публикувано на: 10 Ноември 2016
 • Договор Софарма, поз. 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2016
 • Съобщение за прекратяване по чл. 193
 • Прекратяване на позиция 7 - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0002

  Началната дата: 13.07.2016 14:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и стерилни разтвори за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

   

  Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL).www.mbalbotevgrad.com

  Договори и споразумения по ОП
 • договор - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Проекто - договор - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Спецификации лекарства и стерилни разтвори - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 735440

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0001

  Началната дата: 03.06.2016 13:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 12 обособени позиции.

  Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

  Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Разяснение по документацията
 • Спецификация лекарства - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Документация - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Спецификация медицински изделия - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Спецификация концентрати - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Протокол за прекратяване на процедура - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 28 Юли 2016
 • Обявление за прекратяване на процедура - Публикувано на: 02 Август 2016