МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0002

Началната дата: 13.07.2016 14:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти и стерилни разтвори за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД.

 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL).www.mbalbotevgrad.com

Договори и споразумения по ОП
 • договор - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Проекто - договор - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Спецификации лекарства и стерилни разтвори - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Протокол ценови параметри - Публикувано на: 10 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Октомври 2016