Текуши


Архив

Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

„Доставка чрез финансов лизинг на един брой фабрично нов и неупотребяван пътнически автомобил /микробус/ 8+1 места за нуждите на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД“

Срок за получаване на офертите: 08/01/2020 , 16:00 ч.

Началната дата: 23.12.2019

Файлове
 • Информация - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
 • Документация - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
 • Образци - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
 • Обява - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:30
 • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2020 - 13:10
 • Протокол - Публикувано на: 09 Януари 2020 - 13:10
 • Докладна - Публикувано на: 09 Януари 2020 - 13:10
 • Договор - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:41
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9094917

  АОП линк

  Доставка чрез финансов лизинг на един брой фабрично нов и неупотребяван пътнически автомобил /микробус/ 8+1 места за нуждите на МБАЛ-Ботевград” ЕООД

  Срок за получаване на оферти: 19.12.2019 г 16:00 часа

  Началната дата: 29.11.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 15:03
 • Обява - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 15:05
 • Информация за обява - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 15:06
 • Документация - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 15:06
 • Образци - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 15:06
 • Проект на договор - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 15:06
 • Заповед - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 12:45