МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0004

Началната дата: 10.08.2016 12:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на обект: "МБАЛ Ботевград" ЕООД, град Ботевград, област Софийска.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Договор 2 продължение - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Протокол - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2016
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 08 Ноември 2016