МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0004

Началната дата: 05.08.2015 13:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:             

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Договори и споразумения по ОП
  • Инфорнация за сключен договор - Публикувано на: 30 Септември 2015
  • Документация
  • Публична покана - Публикувано на: 05 Август 2015
  • Покана - Публикувано на: 05 Август 2015
  • Проекто-договор - Публикувано на: 05 Август 2015
  • Спецификации - Публикувано на: 05 Август 2015
  • Разяснение по документацията
  • Документация - Публикувано на: 05 Август 2015
  • Решения за промяна
  • Решение - Публикувано на: 05 Август 2015